Intensywny rozwój Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Rozwój oświaty rolniczej zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Wpisując się w strategię kształcenia rolniczego, w szkołach prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2023-2028, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej otrzymał 4 kwietnia 2023 roku, od Ministra Pana Henryka Kowalczyka, wsparcie finansowe na zakup nieruchomości rolniczej na kwotę 870 000 zł.

Aktualnie w ZSCKR w Rudnej kształci się 104 uczniów na następujących kierunkach: kucharz, rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu. ZSCKR w Rudnej prowadzi także kursy zawodowe dla dorosłych słuchaczy na kierunku rolnik w liczbie 44 słuchaczy. ZSCKR w Rudnej jest także ośrodkiem egzaminacyjnym przeprowadzającym egzaminy zawodowe.

Zakupiona nieruchomość przeznaczona będzie na zmodernizowanie bazy dydaktycznej ZSCKR w Rudnej, celem zwiększenia dostępu do edukacji rolniczej i eliminacji barier związanych z dostępem do różnych form kształcenia w szkole.

Przy organizacji zakupu pod względem formalnym szkoła mogła liczyć na wsparcie ze strony Wójta Gminy Rudna- Pana Adriana Wołkowskiego. Pod względem prawnym nad realizacją zakupu nieruchomości czuwał szkolny radca prawny Pan Artur Gibała.