„Wszystkie śmieci są nasze”

W dniu 23.09.2022 r. wzięliśmy udział w 29 Akcji „Sprzątnie Świata–Polska 2022”, której organizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Akcja ta była dla nas wspólną lekcją poszanowania środowiska, której w tym roku przyświecało hasło “Wszystkie śmieci są nasze!”. Jej celem była edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, jak również budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów.