SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018 – “AKCJA – SEGREGACJA”

21 września 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata pod hasłem “Akcja – segregacja”.

Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Segregacja odpadów jest bardzo ważna ze względu na lepsze wykorzystanie zasobów, które “zamrażamy” w odpadach. Dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych możemy przyczynić się do oszczędności energii i wody, które nie są surowcami nieograniczonymi.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem przyłączyli się do tegorocznej akcji, którą przeprowadzili sprzątając okolice osiedla Leśna oraz torów kolejowych w Rudnej. Dzięki temu przyczynili się do poprawy czystości naszego otoczenia.