Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu zainicjowano w ramach programu „Europa wolna od dymu tytoniowego” na Konferencji światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1988 roku w Madrycie. Misją wydarzenia jest podnoszenie świadomości o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu, praktykach biznesowych firm tytoniowych oraz działaniach WHO w walce z epidemią tytoniu. W naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów klas I dzięki którym młodzież miała możliwość zapoznania się z substancjami wchodzącymi w skład papierosa jak również za pomocą Smokerlyzera wykonać analizę stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Warsztaty przeprowadziła pani Joanna Gomulicka pracownik ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lubinie.

Ciekawostki i fakty:

Co 6 sekund umiera na świecie jedna osoba w wyniku chorób spowodowanych paleniem.

90% zachorowań na raka płuc spowodowanych jest paleniem tytoniu.

Około 9 milionów Polaków nałogowo pali papierosy.

Około 2 tysiące osób umiera w Polsce co roku z powodu biernego palenia.

U ponad 50% palaczy próby rzucenia palenia są nieskuteczne.