Szkolenie uczniów – technikum agrobiznesu

6 stycznia 2019r. uczniowie klasy II Technikum w zawodzie technik agrobiznesu wzięli udział w szkoleniu nt. „Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym”. Szkolenie przeprowadziła pani Magdalena Charytanowicz – pracownik Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Uczniowie mięli możliwość pogłębienia swojej wiedzy z obszaru tematycznego związanego z ich przyszłym zawodem.