SZKOLNY BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Budżet partycypacyjny jest specyficzną metodą służącą zaangażowaniu ludzi
do współtworzenia budżetu związanego z obszarem, który dotyczy ich bezpośrednio.
W naszym przypadku omawiany budżet dotyczy społeczności szkolnej. Uczniowie mogą zgłaszać swoje pomysły, które chcą, aby zostały zrealizowane. Mogą dyskutować
o pomysłach innych uczniów. Mogą zagłosować i wybrać te, które wydają im się ciekawe lub potrzebne. Projekty wybrane w głosowaniu będą realizowane. Budżet partycypacyjny jest właśnie dla tych, którzy chcą coś zmienić w szkole.

Ogólne zasady budżetu  partycypacyjnego, o których warto pamiętać:

Każdy uczeń może wziąć udział
Wszystko przebiega według ustalonych reguł, które są znane przed rozpoczęciem procesu,
Uczniowie  decydują o tym, na co zostaną przeznaczone określone środki – zgłaszają pomysły, dyskutują o nich i wybierają w głosowaniu te, które uważają, że są potrzebne,
Wyniki głosowania są wiążące.

REGULAMIN_BUDŻETU ZS CKR W RUDNEJ