Ubezpieczenia rolnicze

   04 lutego 2020r. uczniowie naszej szkoły poprzez uczestnictwo w szkoleniu pogłębili swoją wiedzę z zakresu ubezpieczeń rolniczych. Szkolenie prowadziła pani Alicja Fic przedstawiając zakres prac, którymi zajmuje się  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Polkowicach. Młodzież zapoznała  się z zasadami obsługi ubezpieczonych i świadczeniobiorców w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem społecznym, składek na ubezpieczenie oraz przyzna

wania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia dla rolników.