Plan – zdalne naucz.

PONIEDZIAŁEK                                          Zmiana od 25.01.2021

 

L.p. Dyżury K     I B       R K      II B        R AG    I Ta    AP AG   II Ta     AP AG     II Tb     AP III T a IV T a
1. A. Kufel j. niemiecki Wf              DW muzyka Pr. Zwi – pod. arch Pr zwierz/   – Prac. biznesu Matematyka  A. SZ
2. M.Świerbutowicz Wyp.w gas./pr.roln. Wf              DW Matematyka   A.SZ j. niemiecki Biolog. rozszerz Zarządzanie    MC j. angielski
3. B. Musiatowicz Wyp.w gas/bhp Biologia z El. chemi Godz. Do Dys. w Matematyka    MC Wf             DW Matematyka  A.SZ j. niemiecki
4. P. Draczyńska Godz. Do Dys w Wyp.w gast/pr.roślin Wf           DW biologia j. angielski Prac.biznesu j. niemiecki
5. M. Cieślak Biologia z El chemi Techn./j. niem. zaw Wf           DW j. angielski Matematyka   MC Prac. biznesu religia
6. M. Dygdałowicz religia j. niemiecki Biologia rozszerz. PP WOS rozszerz Prac. biznesu j. angielski
7. E. Lisowska edb God. Do Dys w religia Biolog. Rozszerz. PP j. angielski Hist. i społeczeń.
8. religia Biologia rozszerz WOS rozszerz.

 

WTOREK

 

L.p. Dyżury K    I B  kr     R II B  kr TA     I T a   TR TA     II Ta     TR TA     II Tb       TR III T a IV T a
1. D. Wisniewski Zaj. praktyczne j. niemiecki Prac. Surow. Wf                E.W. j. polski Zarządzanie    MC              –
2. M. Cieslak A.H   /          R/M Dział. w g/pr. roślin Pracow. Surow Wf                 E.W j. polski Wf                  DW               –
3. A. Kufel 7g. Wf              DW Zajęcia praktyczne Matematyka    MC Godz. Do Dys.wyc j. niemiecki j. polski
4. A. Ptasznik Matematyka    MC        M. K j. polski Wf                  DW ekonomika Biolog. rozszerz
5. M. Dygdałowicz j. polski      12.40      / historia Wf                  DW Biologia rozszerz Wf                 E.W
6. B. Musiatowicz 13.35 historia j. niemiecki chemia Ekonom/obiek.ar j. polski Wf                EW
7. M. Kurzawska Wf              DW biologia El. Rach/obiek. arc WOS rozszerz
8. S. Dwornik Godz. Do Dys wy   –         /podst. arch

 

ŚRODA

 

L.p. Dyżury K       I B        R K      II B        R AG     I Ta        AP AG   II Ta       AP AG    II Tb       AP III T a IV T a
1. A. Ptasznik              – Dział.gos/    – j. polski Pr. Sur  /Zaj.pr Pr. Sur  /Zaj.pr j. niem w agrobiz Biolog rozszerz
2. M. Dygdałowicz PP Zaj. Prak/ technika j. polski Pr. Sur / M.K Pr. Sur / M.K Biologia rozszerz              –
3. M. Cieślak geografia Zaj.prak    /Zaj prak chemia Zaj. Pr  / MK Zaj. Pr  / MK el. rachunkowości j. polski
4. A. Ptasznik Wf                E.W 9.00-13.05 biologia R.M       /13.35 R.M       /13.35 El. rachunkow j. polski
5. P. Draczyńska j. polski A.H        /R.M bhp 13.35 13.35 j. angielski Matematyka   A.Sz
6. A. Szubert religia             /9.50 -13.35 j. angielski Hist. I społecz Matematyka   A.Sz
7. E. Lisowska historia religia religia Matematyka   A.Sz j. angielski
8. religia Godz. Do Dys w j. angielski

jj

CZWARTEK

 

L.p. Dyżury K       I B         R K      II B       R K       I T a      R AG    II T a   AR AG    II b   AP III T a IV T a
1. B. Musiatowicz            – Wyp. W g/pr.zwier  Produk. roslinna historia Matematyka      MC

 

j. polski Wf             E.W
2. M. Kurzawska j.polski Matematyka   MC historia Pr. Rosl/rośl. ozdob Pr. Rosl/rośl. ozdob Pr. przetwórstwa Biolog rozszerz
3. M. Świerbutowicz Wf                 E.W geografia chemia Pr. Rosl/rośl. ozdob Pr. Rosl/rośl. ozdob Hist i społ j. angielski
4. P. Draczyńska Wf                 E.W Technol/pr zwierz j. niemiecki informatyka j. polski j. angielski WOS rozszerz
5. M. Dygdałowicz Matematyka     M.C religia j. polski j. angielski j. niemiecki Pr. przetwórstwa Biolog rozszerz
6. R. Milewicz Techno /technika j. polski j. angielski religia religia Matematyka   A.SZ Godz do Dys w
7. A. Szubert Techno/dział.gos Matematyka   A.SZ Wf                 E.W j. angielski religia

 

PIĄTEK

 

L.p. Dyżury K     I B       R K      II B       R AG     I T a       AP AG     II T a   AR AG     II b      AR III T a IV T a
1. M. Cieslak matematyka Zaj.pr/  Zaj. pr             – j. n w ag  / rosl. ozd j. n w ag  / rosl. ozd religia j. polski
2. A. Ptasznik PP A. H   / R.M biologia j. n w ag  / rosl. ozd j. n w ag  / rosl. ozd j. polski religia
3. M. Kurzawska Techno/ dział gosp 12.45 edb Prod zw/ ros.ozdob Prod zw/ ros.ozdob Pr biznesowa             –
4. M. Dygdałowicz historia Prod.zwierzęca j. niemiecki El. Rach/obiek. ar Wf              DW j. polski
5. A. Kufel j. niemiecki informatyka j. polski WOS rozszerzony Wf               DW Biol. rozszerz
6. M.Świerbutowicz informatyka Tech.w gas/ Technika j. polski Ekonom/obiek.ar WOS rozszerz Biol. rozszerz
7. R. Milewicz Technika fizyka Podst. przetwórst Hist i społecz
8. S. Dwornik Hist. I społecz

hh